Gynaecologist and Laparoscopic Surgeon - Dr. Nikita Trehan